HUSK TILMELDING!

Så kan vi endelig med 3 måneders forsinkelse invitere til løbeklubbens generalforsamling onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.00 på Lemtorpskolen (nærmere detaljer følger).

Pga corona-situationen er der i år, mod sædvane, tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen. Tilmelding kan ske til Louise (3048 9369 / louiseodgaard@jubii.dk) eller på listen i klubben.

Dagsorden er ifølge vedtægterne som følger:
1. Valg af stemmetæller og dirigent
2. Formandens beretning
3. Udvalgsberetninger
3a. Løbsudvalget
3b. Statistikudvalget
3c. GetRunning
3d. Byløbsudvalget
4. Uddeling af pokaler
5. Fremlæggelse af revideret regnskab
6. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinierne for det kommende år samt drøftelse af budget
7. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelses skriftligt i hænde senest 5 dage før, dvs. d. 21/5-2021)
8. Valg
9. Eventuelt