Hermed inviteres Lemvig Løbeklubs medlemmer til klubbens generalforsamling onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00 på Lemtorpskolen (nærmere detaljer følger).

Dagsorden er ifølge vedtægterne som følger:

1. Valg af stemmetæller og dirigent
2. Formandens beretning
3. Udvalgsberetninger
a. Løbs- og statistikudvalget
b. GetRunning og holdtræning
c. Byløbsudvalget og Juleløbsudvalget
4. Uddeling af pokaler
5. Fremlæggelse af revideret regnskab
6. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinierne for det kommende år samt drøftelse af budget
7. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelses skriftligt i hænde senest 5 dage før, dvs. d. 18/2-2022)
8. Valg
a. 3 Bestyrelsesmedlemmer
b. 1 Suppleant
c. 2 Revisorer
d. 1 Revisorsuppleant
9. Eventuelt