Alle Lemvig Løbeklubs medlemmer inviteres hermed til klubbens generalforsamling 2020 onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetæller og dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Udvalgsberetninger
  a. Løbsudvalget
  b. Statistikudvalget
  c. GetRunning
  d. Byløbsudvalget
 4. Uddeling af pokaler
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab
 6. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinierne for det kommende år samt drøftelse af budget
 7. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelses skriftligt i hænde senest d. 21/2-2019)
 8. Valg
  a. 3 Bestyrelsesmedlemmer
  b. 1 Suppleant
  c. 2 Revisorer
  d. 1 Revisorsuppleant
 9. Eventuelt