Hermed inviteres Lemvig Løbeklubs medlemmer til klubbens generalforsamling tirsdag den 20. februar 2024 kl. 19.00 i den store sal i Frivillighuset, Vasen, Lemvig.

Dagsorden er ifølge vedtægterne som følger:

1. Valg af stemmetællere og dirigent

2. Formandsberetning

3. Udvalgsberetninger
a. Løbs- og statistikudvalget
b. GetRunning og holdtræning
c. Byløbsudvalget og juleløbsudvalget

4. Uddeling af pokaler

5. Fremlæggelse af revideret regnskab

6. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinierne for det kommende år samt drøftelse af budget

7. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelses skriftligt i hænde senest 5 dage før, dvs. d. 15/2-2024)

8. Valg
a. 3 Bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
* Jan Nielsen – modtager genvalg
* Ole Winkel Pedersen – modtager genvalg
* Louise Odgaard Jakobsen – modtager genvalg
b. 1 Suppleant
c. 2 Revisorer
d. 1 Revisorsuppleant

9. Eventuelt