Lørdag d. 23. april bliver en dag i løbeklubbens tegn:

* Kl 10.30 og 2-3 timer frem vil vi lære noget om LØBESTIL/LØBETEKNIK:

Nu tænker I nok: “Hvor svært kan det være??” – man skal da bare sætte det ene ben foran det andet…

Men faktisk kunne mange af os med fordel få luget ud i dårlige vaner og derved (måske/forhåbentlig) undgå irriterende løbeskader. Løb er ofte forbundet med overbelastningsskader, som kan få konsekvenser for dit løb. På dette kursus får vi indsigt i, hvordan vi ved at optimere løbestilen kan få en mere effektiv stil og samtidig nedsætte risikoen for skader.

Vi får besøg af en løbeinstruktør fra DGI, Rolf, som vil undervise os i, hvordan man finder den rette løbestil, løbeteknik og løbetræning, der matcher ens krop.

Du får både teori og praksis på kurset, så husk løbetøjet og -skoene.

* Samme aften holder vi FEST:

I forlængelse af temadag om løbeteknik afholdes medlemsfest i Lemvig Løbeklub.

Festen er for klubbens medlemmer med påhæng.

Tidspunkt: Nærmere besked kommer senere

PRIS: Der vil formentlig være en form for egenbetaling for deltagelse i festen – mere information herom senere.

Øl, vand, vin købes til fordelagtige priser.

STED for begge arrangementer: Lemtorpskolens Festsal, Blok E.

Tilmelding på listen i klubben eller til Louise (3048 9369 / louiseodgaard@jubii.dk) senest d. 1/4.

Man kan selvfølgelig tilmelde sig det ene, det andet eller begge arrangementer. Festhilsner fra bestyrelsen