Hermed referat fra årets generalforsamling sammen med formandsberetningen og præsentation af statistik.

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Louise Odgaard Jakobsen
Kasserer: Ole Winkel Pedersen
Bestyrelsesmedlemmer: Mona Kristensen Stigaard, Kim Kjær, Ulla Riis Pedersen

Generalforsamling-2021_Referat

Formandsberetning-2021

Statistik-2020